Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederiksberg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Frederiksberg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   103.960    -48.170  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   84.784    -37.382  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   91.229    -41.199  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   12.731    -6.971  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   775    -274  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   449    +82  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   11.949    -10.511  
Areal (km2) (2019)
39   9    +30  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2018)
479   1.628    -1.149  
Antal døde (2018)
561   913    -352  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   104.152    -48.323  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   105.354    -49.260  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   106.648    -50.002  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   107.843    -50.119  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   267.820    +45.748  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   303.372    +49.778  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   236.830    +40.220  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   394.823    +55.477  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   456.931    +63.271  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   340.590    +45.071  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   2.221    -1.444  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,0    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   425    -296  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   39,8    +1,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   7.299    -3.896  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   10.219    -2.381  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   68.713    -35.118  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   17.729    -6.775  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,8    +4,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   66,1    -5,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   17,1    +2,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.489    -2.435  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   4.381    -1.009  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   10.586    -7.417  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   8.249    -5.288  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.864    -2.901  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.101    -2.100  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.007    -1.807  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   5.045    -2.338  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   2.276    -752  
Kvinder 90+ år (2019)
641   716    -75  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.827    -2.635  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.468    -744  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   8.944    -4.982  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   8.135    -5.264  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.793    -3.130  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   5.771    -2.069  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.121    -1.236  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.764    -1.564  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.205    -415  
Mænd 90+ år (2019)
209   218    -9  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   54.714    -26.122  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   49.246    -22.048  
Enlige kvinder (2019)
7.488   17.121    -9.633  
Enlige mænd (2019)
7.488   17.121    -9.633  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   13.027    -3.424  
Registreret partnerskab (2019)
17   191    -174  
Samlevende par (2019)
1.076   2.684    -1.608  
Samboende par (2019)
1.614   5.088    -3.474  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   63.378    -24.992  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   40.582    -23.178  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   10    -4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   5.816    -2.779  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   12.284    -7.968  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   11.143    -6.652  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune