Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   97.909    -42.119  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   89.497    -42.095  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   91.607    -41.577  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   6.302    -542  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   284    +217  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   360    +171  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,1    +11,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   131    +1.307  
Areal (km2) (2019)
39   748    -709  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2018)
479   951    -472  
Antal døde (2018)
561   1.085    -524  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   98.186    -42.357  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   99.770    -43.676  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   101.554    -44.908  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   104.551    -46.827  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   209.411    +104.157  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   229.197    +123.953  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   189.830    +87.220  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   291.379    +148.792  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   326.066    +190.660  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   257.051    +112.493  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.941    -1.164  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,2    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   345    -216  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,1    -0,4  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,8    +1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,9    -0,7  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   20,3    -0,7  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   5.897    -2.494  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   12.555    -4.717  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   59.609    -26.014  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   19.848    -8.894  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.019    -1.965  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.877    -2.505  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   5.853    -2.684  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   5.321    -2.360  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.709    -2.746  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.668    -2.667  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.652    -2.452  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   5.104    -2.397  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   2.206    -682  
Kvinder 90+ år (2019)
641   532    +109  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.234    -2.042  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   6.052    -2.328  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   6.205    -2.243  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.573    -2.702  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.885    -3.222  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.916    -3.214  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   5.630    -2.745  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   4.606    -2.406  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.625    -835  
Mænd 90+ år (2019)
209   242    -33  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   48.941    -20.349  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   48.968    -21.770  
Enlige kvinder (2019)
7.488   13.162    -5.674  
Enlige mænd (2019)
7.488   13.162    -5.674  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   17.323    -7.720  
Registreret partnerskab (2019)
17   24    -7  
Samlevende par (2019)
1.076   2.440    -1.364  
Samboende par (2019)
1.614   3.836    -2.222  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   80.958    -42.572  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   16.951    +453  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   55    -49  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   11.438    -8.401  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   4.138    +178  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.851    +640  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   8    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   14    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune