Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.055    +13.735  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   38.966    +8.436  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   39.433    +10.597  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.622    +3.138  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   284    +217  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   339    +192  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   59    +1.379  
Areal (km2) (2019)
39   718    -680  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2018)
479   366    +113  
Antal døde (2018)
561   462    +99  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   42.014    +13.815  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.966    +14.128  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.118    +14.528  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.380    +15.344  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   210.959    +102.609  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   231.729    +121.421  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   189.720    +87.330  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   293.698    +146.473  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   328.687    +188.039  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   257.920    +111.624  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   878    -101  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,5    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   136    -7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,1    -2,4  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,5    +0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,8    +1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,1    +1,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,5    -2,9  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   2.323    +1.080  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   5.395    +2.443  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   24.858    +8.737  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   9.479    +1.475  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.994    +1.060  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.535    +837  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.888    +1.281  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.981    +980  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.709    +1.254  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.161    +840  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.855    +345  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.296    +411  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.013    +511  
Kvinder 90+ år (2019)
641   248    +393  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.080    +1.112  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.753    +971  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.207    +1.755  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.188    +683  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.704    +959  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.290    +412  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.034    -149  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.188    +12  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   825    -35  
Mænd 90+ år (2019)
209   106    +103  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   20.680    +7.912  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   21.375    +5.823  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.384    +2.104  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.384    +2.104  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.352    +1.251  
Registreret partnerskab (2019)
17   11    +6  
Samlevende par (2019)
1.076   980    +96  
Samboende par (2019)
1.614   1.395    +219  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   35.663    +2.723  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.392    +11.012  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.793    -756  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.164    +2.152  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.091    +2.400  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   11    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune