Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   37.587    +18.203  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   33.755    +13.647  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   34.154    +15.876  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.433    +2.327  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   551    -50  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   363    +168  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   29    +1.409  
Areal (km2) (2019)
39   1.284    -1.245  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,6    +1,8  
Antal levendefødte (2018)
479   320    +159  
Antal døde (2018)
561   475    +86  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   37.474    +18.355  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   37.091    +19.003  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   36.934    +19.712  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   36.488    +21.236  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   203.148    +110.420  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   224.583    +128.567  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   181.751    +95.299  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   282.334    +167.966  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   312.497    +207.705  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   252.109    +133.552  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   673    +104  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,0    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   76    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.138    +1.265  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.575    +3.263  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   21.804    +11.791  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.070    +1.884  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,7    +0,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,2    +1,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,0    +2,2  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   24,1    -4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.784    +1.270  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.252    +1.120  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.601    +1.568  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.771    +1.190  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.062    +1.901  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.972    +1.029  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.708    +492  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.107    +600  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.109    +415  
Kvinder 90+ år (2019)
641   303    +338  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.913    +1.279  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.284    +1.440  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.933    +2.029  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.872    +999  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.143    +1.520  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.925    +777  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.874    +11  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.135    +65  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   746    +44  
Mænd 90+ år (2019)
209   93    +116  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   18.669    +9.923  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   18.918    +8.280  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.623    +2.865  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.623    +2.865  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.580    +2.023  
Registreret partnerskab (2019)
17   6    +11  
Samlevende par (2019)
1.076   887    +189  
Samboende par (2019)
1.614   1.238    +376  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   31.365    +7.021  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   6.222    +11.182  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.520    -483  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.825    +2.491  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.650    +2.841  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   10    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune