Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   114.830    -59.040  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,8    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2019)
267   441    -174  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   415    +260  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   25,4    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   19,8    -7,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   64.294    -5.687  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   46.073    +3.256  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.430    -3.242  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.895    +103  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   64.442    +104  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   3.640    -334  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.967    -978  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   24.837    -18.358  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   4.198    -2.458  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   12.847    -6.581  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   5.618    +2.906  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   840    +446  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   277    +879  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   1.149    -282  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.838    +96  
Venteliste - musikskole (2018)
424   323    +101  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   62    -32  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.219    +55  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune