Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   14.270    +41.520  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,8    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2019)
267   82    +185  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   645    +30  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   23,6    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   2,5    +10,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   53.267    +5.340  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   48.069    +1.260  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   1.529    +3.659  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.907    +91  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   60.141    +4.405  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   751    +2.555  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   215    +774  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   2.549    +3.930  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   572    +1.168  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   1.413    +4.853  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.165    +7.359  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   169    +1.117  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   82    +1.074  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   87    +780  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   239    +1.695  
Venteliste - musikskole (2018)
424   92    +332  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   0    +30  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   2.750    -1.476  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   2.750    -965  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune