Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odsherred Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odsherred   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   33.122    +22.668  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   10,9    +3,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2019)
267   121    +146  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   544    +131  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   18,0    +4,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   21,5    -8,7  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   79.266    -20.659  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   46.872    +2.457  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   9.311    -4.123  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.667    +331  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   78.705    -14.159  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   895    +2.411  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   208    +781  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   8.530    -2.051  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   758    +982  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   2.613    +3.653  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   712    +7.812  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   149    +1.137  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   42    +1.114  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   305    +562  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   475    +1.459  
Venteliste - musikskole (2018)
424   16    +408  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   0    +30  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   260    +1.014  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune