Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   26.608    +29.606  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,8    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   7    +2  
Antal normalklasser (2019)
267   125    +142  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   380    +295  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,3    +1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,6    -1,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   67.583    -3.918  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   49.907    +639  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   7.785    -2.597  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.673    -235  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   70.824    -3.437  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   691    +2.660  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   410    +622  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   6.808    -477  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   864    +880  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.061    +4.189  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   711    +8.062  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   128    +1.198  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   48    +1.176  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   263    +503  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   849    +1.024  
Venteliste - musikskole (2019)
433   157    +276  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   62    -36  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.203    +91  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   203    +1.478  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune