Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   60.722    -4.508  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,9    +3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   14    -5  
Antal normalklasser (2019)
267   236    +31  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   357    +318  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,1    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   17,0    -4,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   75.482    -11.817  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   56.121    -5.575  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.558    -1.370  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   7.836    +1.602  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   69.446    -2.059  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.663    +1.688  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   772    +260  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   15.455    -9.124  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.623    +121  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   5.629    +621  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.432    +7.341  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   275    +1.051  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   52    +1.172  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   536    +230  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   730    +1.143  
Venteliste - musikskole (2019)
433   78    +355  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   808    +486  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   358    +1.323  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune