Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   60.930    -5.140  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,2    +2,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   14    -5  
Antal normalklasser (2019)
267   236    +31  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   357    +318  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,1    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   17,0    -4,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   71.691    -13.084  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   55.399    -6.070  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.558    -1.370  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   7.726    +1.272  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   67.266    -2.720  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   1.565    +1.741  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   716    +273  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   15.677    -9.198  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.621    +119  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   5.593    +673  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.401    +7.123  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   267    +1.019  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   54    +1.102  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   558    +309  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   650    +1.284  
Venteliste - musikskole (2018)
424   54    +370  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   7    +23  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   749    +525  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   536    +1.249  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune