Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   71.297    -15.507  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   5    +4  
Antal normalklasser (2019)
267   274    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   1.147    -472  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,9    +1,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   28,1    -15,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   65.607    -7.000  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   40.019    +9.310  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   11.857    -6.669  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   6.830    +2.168  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   59.793    +4.753  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   2.556    +750  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   828    +161  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   17.180    -10.701  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   2.303    -563  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   7.248    -982  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   2.387    +6.137  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   453    +833  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   152    +1.004  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   624    +243  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.157    +777  
Venteliste - musikskole (2018)
424   148    +276  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   5    -5  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   14    +16  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.776    -502  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   2.066    -281  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune