Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   115.748    -59.534  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,2    +0,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepension i alt (2019)
10.329   21.335    -11.006  
Førtidspension i alt (2019)
963   3.894    -2.931  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
5,8   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
25,0   35,7    -10,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
44,5   42,1    +2,4  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
9,4   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2018)
155   423    -268  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2018) (Dage)
27   8    +19  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   52,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
57.044   38.379    +18.665  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. indb. (2019) (Kr.)
15.106   10.645    +4.461  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
20.028   14.201    +5.827  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (2018) (%)
41,4   25,1    +16,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
3,3   3,3    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2018) (Timer)
2,9   2,4    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2018) (Timer)
3,8   3,4    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2018) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   2.158    +234  
Boligydelsesmodtagere pr. 100 husstande (2017)
10,2   11,0    -0,8  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2018)
612,4   362,7    +249,7  
Modtagere af genoptræning (2018)
222,3   200,4    +21,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2018)
325,0   156,0    +169,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2018)
65,1   6,3    +58,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune