Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejle   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
129.106   55.593    +73.513  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
1   -20.932    +20.933  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
73.151   184.610    -111.459  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
669.195   1.311.689    -642.494  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
325.861   584.884    -259.023  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.828.770   3.885.949    -2.057.179  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
427.299   557.735    -130.436  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
3.453.383   6.559.528    -3.106.145  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
59.688   41.438    +18.250  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
10.843   4.195    +6.648  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
4.433   1.162    +3.271  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
-12.979   13.282    -26.261  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.910   3.963    -1.053  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
518   -33    +551  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
879   408    +471  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
64.657   58.678    +5.979  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.573   2.718    +855  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.678   40.008    +9.670  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.055    +383  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.422   1.154    +268  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.648   1.711    -63  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
8.616   7.165    +1.451  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
6.874   13.964    -7.090  
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
5.454   9.042    -3.588  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
10.989   12.895    -1.906  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune