Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.105    +15.109  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,5    +3,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   2    +7  
Antal normalklasser (2019)
267   134    +133  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   1.260    -585  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   18,8    +3,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   29,4    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   85.844    -22.179  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   51.953    -1.407  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   11.630    -6.442  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.360    +1.078  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   78.957    -11.570  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   892    +2.459  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   345    +687  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.831    -4.500  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   837    +907  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.882    +3.368  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   589    +8.184  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   135    +1.191  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   37    +1.187  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   463    +303  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   692    +1.181  
Venteliste - musikskole (2019)
433   76    +357  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   27    -1  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   956    +338  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.375    +306  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune