Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.615    +14.175  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   10,6    +3,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   2    +7  
Antal normalklasser (2019)
267   134    +133  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   1.260    -585  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   18,8    +3,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   29,4    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   63.685    -5.078  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   49.174    +155  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   11.630    -6.442  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.013    +985  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   75.285    -10.739  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   858    +2.448  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   347    +642  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   11.056    -4.577  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   830    +910  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   2.922    +3.344  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   596    +7.928  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   131    +1.155  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   33    +1.123  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   466    +401  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   691    +1.243  
Venteliste - musikskole (2018)
424   77    +347  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   64    -34  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   943    +331  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.104    +681  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune