Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sorø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sorø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   29.834    +25.956  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,9    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2019)
267   130    +137  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   464    +211  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,5    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.833    -8.226  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   45.827    +3.502  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.090    -2.902  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.384    -386  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.476    -1.930  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   852    +2.454  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   268    +721  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   7.328    -849  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   924    +816  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   2.810    +3.456  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.345    +7.179  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   203    +1.083  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   99    +1.057  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   239    +628  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   638    +1.296  
Venteliste - musikskole (2018)
424   16    +408  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   70    -40  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.995    -721  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune