Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   97.909    -42.119  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,8    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2019)
267   384    -117  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   438    +237  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,7    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   23,9    -11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.934    -8.327  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   44.070    +5.259  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   9.118    -3.930  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.086    +912  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   63.027    +1.519  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   3.585    -279  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.829    -840  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   24.683    -18.204  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   3.916    -2.176  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   8.852    -2.586  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   3.085    +5.439  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   668    +618  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   201    +955  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   795    +72  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.147    +787  
Venteliste - musikskole (2018)
424   35    +389  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   95    -65  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.550    -276  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.029    +756  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune