Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   38.460    +17.330  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,2    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   12    -3  
Antal normalklasser (2019)
267   194    +73  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   340    +335  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,0    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,3    +4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   73.414    -14.807  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   61.057    -11.728  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.804    +384  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.180    -182  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   68.966    -4.420  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   937    +2.369  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   442    +547  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   10.051    -3.572  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.083    +657  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   3.174    +3.092  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   930    +7.594  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   213    +1.073  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   46    +1.110  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   354    +513  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.039    +895  
Venteliste - musikskole (2018)
424   83    +341  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   16    +14  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.045    +229  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   889    +896  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune