Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vejen   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.863    +12.927  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,0    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2019)
267   220    +47  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   309    +366  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,1    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   9,7    +3,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.072    -7.465  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   51.832    -2.503  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.795    -607  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.575    +423  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   62.294    +2.252  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   883    +2.423  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   529    +460  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   11.451    -4.972  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.325    +415  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   3.390    +2.876  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.008    +7.516  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   200    +1.086  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   42    +1.114  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   361    +506  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   610    +1.324  
Venteliste - musikskole (2018)
424   70    +354  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   36    -6  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   999    +275  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   310    +1.475  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune