Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   23.128    +33.086  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,0    +2,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   1    +8  
Antal normalklasser (2019)
267   94    +173  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   2.043    -1.368  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,7    +1,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   13,3    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   73.961    -10.296  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   57.145    -6.599  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.364    -176  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.343    +95  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   78.231    -10.844  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   969    +2.382  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   389    +643  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   5.091    +1.240  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   882    +862  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   2.093    +4.157  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.232    +7.541  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   238    +1.088  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   97    +1.127  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   251    +515  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   338    +1.535  
Venteliste - musikskole (2019)
433   70    +363  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   2    +24  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.290    +4  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   228    +1.453  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune