Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.800    +14.414  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2019)
267   177    +90  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   440    +235  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,4    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   14,9    -2,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   70.587    -6.922  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   52.723    -2.177  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.655    -1.467  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.662    +776  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   68.899    -1.512  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.168    +2.183  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   551    +481  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   10.901    -4.570  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.363    +381  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.812    +2.438  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.234    +7.539  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   215    +1.111  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   65    +1.159  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   362    +404  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.272    +601  
Venteliste - musikskole (2019)
433   34    +399  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   155    -129  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   845    +449  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   679    +1.002  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune