Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Syddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   42.768    +13.022  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,0    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   10    -1  
Antal normalklasser (2019)
267   172    +95  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   361    +314  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,0    +1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,8    -8,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   73.210    -14.603  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   48.018    +1.311  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.983    -3.795  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.821    +177  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   68.149    -3.603  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   1.242    +2.064  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   571    +418  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   10.310    -3.831  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.390    +350  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   4.285    +1.981  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.773    +6.751  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   337    +949  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   134    +1.022  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   353    +514  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   771    +1.163  
Venteliste - musikskole (2018)
424   161    +263  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   0    +30  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.387    -113  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   2.709    -924  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune