Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   36.304    +19.910  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,7    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2020)
276   195    +81  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
680   970    -290  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
22,2   19,9    +2,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   7,5    +5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
65.302   70.165    -4.863  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   54.655    -4.109  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
5.242   5.334    -92  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.176    +262  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   66.781    +606  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   911    +2.440  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   361    +671  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   9.334    -3.003  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.077    +667  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.478    +2.772  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.072    +7.701  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   209    +1.117  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   58    +1.166  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   281    +485  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   740    +1.133  
Venteliste - musikskole (2019)
433   31    +402  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   28    -2  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   1.063    +231  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   1.050    +631  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune