Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Brønderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Brønderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   36.370    +19.420  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2019)
267   197    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   998    -323  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,3    +2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   7,5    +5,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   62.770    -4.163  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   51.586    -2.257  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.457    +731  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.655    +343  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   61.218    +3.328  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   860    +2.446  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   368    +621  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   9.420    -2.941  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.046    +694  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   3.454    +2.812  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.012    +7.512  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   196    +1.090  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   58    +1.098  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   267    +600  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   791    +1.143  
Venteliste - musikskole (2018)
424   41    +383  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   35    -5  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.028    +246  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.034    +751  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune