Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   29.916    +25.874  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,2    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   9    +0  
Antal normalklasser (2019)
267   177    +90  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   394    +281  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,0    +2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,7    +4,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   64.113    -5.506  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   51.012    -1.683  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   4.699    +489  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.543    -545  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   62.699    +1.847  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   677    +2.629  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   328    +661  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   7.319    -840  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.000    +740  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   2.936    +3.330  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.619    +6.905  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   220    +1.066  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   142    +1.014  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   205    +662  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   955    +979  
Venteliste - musikskole (2018)
424   97    +327  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   21    +9  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.170    +104  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   191    +1.594  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune