Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Halsnæs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Halsnæs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   31.271    +24.519  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,9    +2,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   6    +4  
Antal normalklasser (2019)
267   115    +152  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   450    +225  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,5    +1,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   20,7    -7,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   85.328    -26.721  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   54.291    -4.962  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   8.671    -3.483  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.489    -491  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   85.919    -21.373  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   977    +2.329  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   246    +743  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   8.021    -1.542  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   925    +815  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   2.818    +3.448  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   875    +7.649  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   175    +1.111  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   67    +1.089  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   313    +554  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   549    +1.385  
Venteliste - musikskole (2018)
424   48    +376  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   8    +22  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.395    -121  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.264    +521  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune