Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Svendborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   58.599    -2.809  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,5    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   11    -2  
Antal normalklasser (2019)
267   237    +30  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   454    +221  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,1    +1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   23,0    -10,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   75.784    -17.177  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   49.100    +229  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   9.352    -4.164  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.388    +610  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   67.780    -3.234  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   2.237    +1.069  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.020    -31  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   13.377    -6.898  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.713    +27  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   7.395    -1.129  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.944    +6.580  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   370    +916  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   96    +1.060  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   498    +369  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.008    +926  
Venteliste - musikskole (2018)
424   82    +342  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   33    -3  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.893    -619  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.287    +498  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune