Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Langeland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Langeland   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   12.560    +43.230  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   9,3    +4,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   3    +6  
Antal normalklasser (2019)
267   47    +220  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   285    +390  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   18,2    +4,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   13,9    -1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   91.506    -32.899  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   71.876    -22.547  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.969    -781  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.625    +373  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   92.389    -27.843  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   258    +3.048  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   99    +890  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   3.403    +3.076  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   233    +1.507  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   904    +5.362  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   231    +8.293  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   53    +1.233  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   16    +1.140  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   120    +747  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   398    +1.536  
Venteliste - musikskole (2018)
424   15    +409  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   0    +30  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   940    +334  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   404    +1.381  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune