Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   89.127    -32.913  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2019)
267   442    -175  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   328    +347  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,0    +2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,2    -2,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   66.826    -3.161  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   53.479    -2.933  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.822    -1.634  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.630    +808  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   65.494    +1.893  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   2.864    +487  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   1.902    -870  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   21.190    -14.859  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   3.569    -1.825  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   8.960    -2.710  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   2.660    +6.113  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   708    +618  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   137    +1.087  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   922    -156  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.156    +717  
Venteliste - musikskole (2019)
433   158    +275  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   67    -41  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   974    +320  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   535    +1.146  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune