Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   88.917    -33.127  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,5    +0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   27    -18  
Antal normalklasser (2019)
267   442    -175  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   328    +347  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,0    +2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,2    -2,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   65.097    -6.490  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   49.174    +155  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.822    -1.634  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.290    +708  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   62.527    +2.019  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   2.801    +505  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.878    -889  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   21.430    -14.951  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   3.529    -1.789  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   8.724    -2.458  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   2.591    +5.933  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   709    +577  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   139    +1.017  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   938    -71  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.140    +794  
Venteliste - musikskole (2018)
424   154    +270  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   33    -3  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.151    +123  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   619    +1.166  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune