Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   93.054    -37.264  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   14,3    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   26    -17  
Antal normalklasser (2019)
267   467    -200  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   387    +288  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,6    +1,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   12,6    +0,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   60.037    -1.430  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   48.525    +804  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.892    -1.704  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.645    +353  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   61.247    +3.299  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   2.930    +376  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.457    -468  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   21.319    -14.840  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   3.670    -1.930  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   10.450    -4.184  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   4.352    +4.172  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   725    +561  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   249    +907  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   605    +262  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.248    +686  
Venteliste - musikskole (2018)
424   176    +248  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   32    -2  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.678    -404  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.794    -9  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune