Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   48.681    +7.109  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,5    +1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2019)
267   200    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   267    +408  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,1    +2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   24,1    -11,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   67.310    -8.703  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   44.058    +5.271  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   10.894    -5.706  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.123    -125  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   73.322    -8.776  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   1.272    +2.034  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   370    +619  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   13.011    -6.532  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.486    +254  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   3.790    +2.476  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.120    +7.404  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   189    +1.097  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   89    +1.067  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   425    +442  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.099    +835  
Venteliste - musikskole (2018)
424   191    +233  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   24    +6  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   295    +979  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   896    +889  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune