Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   48.436    +7.778  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,3    +1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   15    -6  
Antal normalklasser (2019)
267   200    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   267    +408  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,1    +2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   24,1    -11,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2019) (Kr.)
63.665   66.806    -3.141  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
50.546   46.514    +4.032  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   10.894    -5.706  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   9.138    +300  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
67.387   74.334    -6.947  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
3.351   1.285    +2.066  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
1.032   340    +692  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
6.331   12.891    -6.560  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.744   1.514    +230  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
6.250   3.808    +2.442  
Lange videregående uddannelser (2019)
8.773   1.133    +7.640  
Bacheloruddannelser (2019)
1.326   185    +1.141  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
1.224   85    +1.139  
Uoplyst uddannelse (2019)
766   431    +335  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
1.873   1.150    +723  
Venteliste - musikskole (2019)
433   130    +303  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2019)
26   26    +0  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.294   176    +1.118  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
1.681   881    +800  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune