Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   60.675    -4.885  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   14    -5  
Antal normalklasser (2019)
267   284    -17  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   442    +233  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   21,8    +0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   15,4    -2,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   67.561    -8.954  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   52.909    -3.580  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   6.971    -1.783  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   9.906    -908  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   72.296    -7.750  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   2.024    +1.282  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   1.135    -146  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   14.688    -8.209  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   2.299    -559  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   5.300    +966  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   2.347    +6.177  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   462    +824  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   161    +995  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   544    +323  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.658    +276  
Venteliste - musikskole (2018)
424   150    +274  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   87    -87  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   27    +3  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   993    +281  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   147    +1.638  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune