Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | VIRKSOMHEDER

Ikon - fabrik Virksomheder i kommunen

Tømrere, malere, tøjbutikker, arkitekter, produktionsvirksomheder og dagligvarebutikker. Se hvilke typer af virksomheder (P-enheder) som har etableret sig i kommunen. Tjek antallet af mulige konkurrenter, kommende samarbejdspartnere eller find de uopdyrkede forretningsområder.
De viste tal er baseret på en optælling i CVR registret.

Vælg hovedkategori og klik på branchen, fx "supermarkeder" og se virksomhedernes navne og stamoplysninger på cvr.dk (gælder hovedbrancher).

Vælg hovedbranche:

Pil ned Landbrug, skovbrug og fiskeri
Pil ned Råstofindvinding
Pil ned Fremstillingsvirksomhed
Pil ned El-, gas- og fjernvarmeforsyning
Pil ned Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
Pil ned Bygge- og anlægsvirksomhed
Pil ned Engroshandel og detailhandel
Pil ned Transport og godshåndtering
Pil ned Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Pil ned Information og kommunikation
Pil ned Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
Pil ned Fast ejendom
Pil ned Juridisk bistand, bogføring og revision
Pil ned Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Pil ned Undervisning
Pil ned Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Pil ned Kultur, forlystelser og sport
Pil ned Andre serviceydelser

Landbrug, skovbrug og fiskeri:


01. Dyrkning af afgrøder og planteformering  
11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 3
11300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 1
11900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 4
12400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 1
13000 Planteformering 1

01.4 Husdyravl  
14300 Avl af heste og dyr af hestefamilien 3
14910 Kenneler 1

01.6 Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder  
16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 1
16200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 4

02. Skovbrug, skovning & jagt  
17000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 1
21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 11
22000 Skovning 1
24000 Serviceydelser til skovbrug 2

03. Fiskeri