Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | ERHVERVSFAKTA

Ikon - Kundegrundlag Brancher med flest beskæftigede

Søger du job eller samarbejdspartnere? Se de hovedbrancher i Lyngby-Taarbæk Kommune som har flest beskæftigede? Tallene med beskæftigede er opgjort efter arbejdssted.

Antal beskæftigede efter branche

BRANCHEKENDSKAB
Total alle brancher (2018) 
35.854   
Undervisning (2018) 
7.952   
Rådgivning mv. (2018) 
5.302   
Handel (2018) 
5.228   
Sociale institutioner (2018) 
3.081   
Finansiering og forsikring (2018) 
2.193   
It- og informationstjenester (2018) 
1.466   
Hoteller og restauranter (2018) 
1.223   
Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (2018) 
1.122   
Sundhedsvæsen (2018) 
979   
Ejendomshandel og udlejning (2018) 
966   
Andre serviceydelser mv. (2018) 
884   
Kultur og fritid (2018) 
872   
Transport (2018) 
790   
Offentlig administration, forsvar og politi (2018) 
634   
Råstofindvinding (2018) 
589   
Bygge og anlæg (2018) 
518   
Elektronikindustri (2018) 
432   
Reklame og øvrige erhvervsservice (2018) 
385   
Forskning og udvikling (2018) 
329   
Forlag, tv og radio (2018) 
275   
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri (2018) 
156   
Møbel og anden industri mv. (2018) 
82   
Uoplyst aktivitet (2018) 
77   
Kemisk industri (2018) 
75   
Landbrug, skovbrug og fiskeri (2018) 
63   
Maskinindustri (2018) 
60   
Fremstilling af elektrisk udstyr (2018) 
34   
Telekommunikation (2018) 
30   
Tekstil- og læderindustri (2018) 
17   
Medicinalindustri (2018) 
 
Energiforsyning (2018) 
 
Plast-, glas- og betonindustri (2018) 
 
Metalindustri (2018) 
 
Træ- og papirindustri, trykkerier (2018)