Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Indbyggere, kundegrundlag

Få kendskab til borgerne i kommunen. Aldersfordeling efter alder og køn, indbyggerantal og den forventede udvikling i indbyggertallet. Henvender din virksomhed sig fx til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan du nemt se, hvor mange kundeemner der er i kommunen - og hvis du tager nabokommunerne med.

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
Indbyggertal den 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 58.434
Nabokommuner 202.032
Total 260.466
Areal (km2):  
Lyngby-Taarbæk 39
Nabokommuner 124
Total 163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
Befolkning i år 2025:  
Lyngby-Taarbæk 58.342
Nabokommuner 199.843
Total 258.185
Befolkning i år 2030:  
Lyngby-Taarbæk 59.200
Nabokommuner 198.938
Total 258.138
Befolkning i år 2040:  
Lyngby-Taarbæk 61.300
Nabokommuner 203.874
Total 265.174

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Kvinder 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.025
Nabokommuner 11.176
Total 14.201
Kvinder 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.514
Nabokommuner 13.158
Total 16.672
Kvinder 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.536
Nabokommuner 9.157
Total 12.693
Kvinder 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.186
Nabokommuner 11.456
Total 14.642
Kvinder 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.890
Nabokommuner 13.902
Total 17.792
Kvinder 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.070
Nabokommuner 15.141
Total 19.211
Kvinder 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.376
Nabokommuner 11.587
Total 14.963
Kvinder 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.927
Nabokommuner 10.520
Total 13.447
Kvinder 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 1.520
Nabokommuner 5.829
Total 7.349
Kvinder 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 515
Nabokommuner 1.647
Total 2.162
Antal kvinder i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 29.559
Nabokommuner 103.573
Total 133.132

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Mænd 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.154
Nabokommuner 11.898
Total 15.052
Mænd 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.891
Nabokommuner 14.223
Total 18.114
Mænd 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.788
Nabokommuner 10.301
Total 15.089
Mænd 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.145
Nabokommuner 10.813
Total 13.958
Mænd 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.597
Nabokommuner 13.071
Total 16.668
Mænd 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.784
Nabokommuner 14.337
Total 18.121
Mænd 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.040
Nabokommuner 10.798
Total 13.838
Mænd 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.376
Nabokommuner 8.672
Total 11.048
Mænd 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 936
Nabokommuner 3.756
Total 4.692
Mænd 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 164
Nabokommuner 590
Total 754
Antal mænd i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 28.875
Nabokommuner 98.459
Total 127.334

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Indbyggertal den 1. januar 
58.434 202.032   260.466
Areal (km2) 
39 124   163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Befolkning i år 2025 
58.342 199.843   258.185
Befolkning i år 2030 
59.200 198.938   258.138
Befolkning i år 2040 (2022) 
61.300 203.874   265.174

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Kvinder 0 - 9 år 
3.025 11.176   14.201
Kvinder 10 - 19 år 
3.514 13.158   16.672
Kvinder 20 - 29 år 
3.536 9.157   12.693
Kvinder 30 - 39 år 
3.186 11.456   14.642
Kvinder 40 - 49 år 
3.890 13.902   17.792
Kvinder 50 - 59 år 
4.070 15.141   19.211
Kvinder 60 - 69 år 
3.376 11.587   14.963
Kvinder 70 - 79 år 
2.927 10.520   13.447
Kvinder 80 - 89 år 
1.520 5.829   7.349
Kvinder 90+ år 
515 1.647   2.162
Antal kvinder i kommunen 
29.559 103.573   133.132

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Mænd 0 - 9 år 
3.154 11.898   15.052
Mænd 10 - 19 år 
3.891 14.223   18.114
Mænd 20 - 29 år 
4.788 10.301   15.089
Mænd 30 - 39 år 
3.145 10.813   13.958
Mænd 40 - 49 år 
3.597 13.071   16.668
Mænd 50 - 59 år 
3.784 14.337   18.121
Mænd 60 - 69 år 
3.040 10.798   13.838
Mænd 70 - 79 år 
2.376 8.672   11.048
Mænd 80 - 89 år 
936 3.756   4.692
Mænd 90+ år 
164 590   754
Antal mænd i kommunen 
28.875 98.459   127.334
Kort over kommunen