Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Indbyggere, kundegrundlag

Få kendskab til borgerne i kommunen. Aldersfordeling efter alder og køn, indbyggerantal og den forventede udvikling i indbyggertallet. Henvender din virksomhed sig fx til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan du nemt se, hvor mange kundeemner der er i kommunen - og hvis du tager nabokommunerne med.

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
Indbyggertal den 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 56.214
Nabokommuner 200.820
Total 257.034
Areal (km2):  
Lyngby-Taarbæk 39
Nabokommuner 124
Total 163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
Befolkning i år 2025:  
Lyngby-Taarbæk 56.094
Nabokommuner 202.962
Total 259.056
Befolkning i år 2030:  
Lyngby-Taarbæk 56.646
Nabokommuner 205.123
Total 261.769
Befolkning i år 2040:  
Lyngby-Taarbæk 57.724
Nabokommuner 209.879
Total 267.603

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Kvinder 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.055
Nabokommuner 11.285
Total 14.340
Kvinder 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.428
Nabokommuner 13.018
Total 16.446
Kvinder 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.198
Nabokommuner 9.914
Total 13.112
Kvinder 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.952
Nabokommuner 10.817
Total 13.769
Kvinder 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.953
Nabokommuner 14.506
Total 18.459
Kvinder 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.061
Nabokommuner 14.890
Total 18.951
Kvinder 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.224
Nabokommuner 11.180
Total 14.404
Kvinder 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.758
Nabokommuner 10.423
Total 13.181
Kvinder 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 1.502
Nabokommuner 5.414
Total 6.916
Kvinder 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 619
Nabokommuner 1.667
Total 2.286
Antal kvinder i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 28.750
Nabokommuner 103.114
Total 131.864

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Mænd 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.163
Nabokommuner 11.991
Total 15.154
Mænd 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.817
Nabokommuner 14.016
Total 17.833
Mænd 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.029
Nabokommuner 10.790
Total 14.819
Mænd 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.892
Nabokommuner 10.302
Total 13.194
Mænd 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.637
Nabokommuner 13.484
Total 17.121
Mænd 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.697
Nabokommuner 14.221
Total 17.918
Mænd 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.944
Nabokommuner 10.468
Total 13.412
Mænd 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.257
Nabokommuner 8.549
Total 10.806
Mænd 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 817
Nabokommuner 3.265
Total 4.082
Mænd 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 211
Nabokommuner 620
Total 831
Antal mænd i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 27.464
Nabokommuner 97.706
Total 125.170

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Indbyggertal den 1. januar 
56.214 200.820   257.034
Areal (km2) 
39 124   163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Befolkning i år 2025 (2019) 
56.094 202.962   259.056
Befolkning i år 2030 (2019) 
56.646 205.123   261.769
Befolkning i år 2040 (2019) 
57.724 209.879   267.603

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Kvinder 0 - 9 år 
3.055 11.285   14.340
Kvinder 10 - 19 år 
3.428 13.018   16.446
Kvinder 20 - 29 år 
3.198 9.914   13.112
Kvinder 30 - 39 år 
2.952 10.817   13.769
Kvinder 40 - 49 år 
3.953 14.506   18.459
Kvinder 50 - 59 år 
4.061 14.890   18.951
Kvinder 60 - 69 år 
3.224 11.180   14.404
Kvinder 70 - 79 år 
2.758 10.423   13.181
Kvinder 80 - 89 år 
1.502 5.414   6.916
Kvinder 90+ år 
619 1.667   2.286
Antal kvinder i kommunen 
28.750 103.114   131.864

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Mænd 0 - 9 år 
3.163 11.991   15.154
Mænd 10 - 19 år 
3.817 14.016   17.833
Mænd 20 - 29 år 
4.029 10.790   14.819
Mænd 30 - 39 år 
2.892 10.302   13.194
Mænd 40 - 49 år 
3.637 13.484   17.121
Mænd 50 - 59 år 
3.697 14.221   17.918
Mænd 60 - 69 år 
2.944 10.468   13.412
Mænd 70 - 79 år 
2.257 8.549   10.806
Mænd 80 - 89 år 
817 3.265   4.082
Mænd 90+ år 
211 620   831
Antal mænd i kommunen 
27.464 97.706   125.170
Kort over kommunen