Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Indbyggere, kundegrundlag

Få kendskab til borgerne i kommunen. Aldersfordeling efter alder og køn, indbyggerantal og den forventede udvikling i indbyggertallet. Henvender din virksomhed sig fx til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan du nemt se, hvor mange kundeemner der er i kommunen - og hvis du tager nabokommunerne med.

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
Indbyggertal den 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 57.826
Nabokommuner 200.723
Total 258.549
Areal (km2):  
Lyngby-Taarbæk 39
Nabokommuner 124
Total 163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
Befolkning i år 2025:  
Lyngby-Taarbæk 57.227
Nabokommuner 201.511
Total 258.738
Befolkning i år 2030:  
Lyngby-Taarbæk 58.134
Nabokommuner 203.191
Total 261.325
Befolkning i år 2040:  
Lyngby-Taarbæk 59.626
Nabokommuner 207.216
Total 266.842

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Kvinder 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.005
Nabokommuner 11.242
Total 14.247
Kvinder 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.486
Nabokommuner 13.129
Total 16.615
Kvinder 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.473
Nabokommuner 8.993
Total 12.466
Kvinder 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.086
Nabokommuner 11.249
Total 14.335
Kvinder 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.908
Nabokommuner 14.017
Total 17.925
Kvinder 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.063
Nabokommuner 15.045
Total 19.108
Kvinder 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.310
Nabokommuner 11.342
Total 14.652
Kvinder 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.881
Nabokommuner 10.572
Total 13.453
Kvinder 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 1.500
Nabokommuner 5.603
Total 7.103
Kvinder 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 555
Nabokommuner 1.651
Total 2.206
Antal kvinder i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 29.267
Nabokommuner 102.843
Total 132.110

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Mænd 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.199
Nabokommuner 11.973
Total 15.172
Mænd 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.826
Nabokommuner 14.139
Total 17.965
Mænd 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.746
Nabokommuner 10.184
Total 14.930
Mænd 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.003
Nabokommuner 10.607
Total 13.610
Mænd 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.650
Nabokommuner 13.183
Total 16.833
Mænd 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.753
Nabokommuner 14.293
Total 18.046
Mænd 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.009
Nabokommuner 10.713
Total 13.722
Mænd 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.343
Nabokommuner 8.663
Total 11.006
Mænd 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 856
Nabokommuner 3.552
Total 4.408
Mænd 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 174
Nabokommuner 573
Total 747
Antal mænd i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 28.559
Nabokommuner 97.880
Total 126.439

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Indbyggertal den 1. januar 
57.826 200.723   258.549
Areal (km2) (2021) 
39 124   163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Befolkning i år 2025 (2021) 
57.227 201.511   258.738
Befolkning i år 2030 (2021) 
58.134 203.191   261.325
Befolkning i år 2040 (2021) 
59.626 207.216   266.842

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Kvinder 0 - 9 år 
3.005 11.242   14.247
Kvinder 10 - 19 år 
3.486 13.129   16.615
Kvinder 20 - 29 år 
3.473 8.993   12.466
Kvinder 30 - 39 år 
3.086 11.249   14.335
Kvinder 40 - 49 år 
3.908 14.017   17.925
Kvinder 50 - 59 år 
4.063 15.045   19.108
Kvinder 60 - 69 år 
3.310 11.342   14.652
Kvinder 70 - 79 år 
2.881 10.572   13.453
Kvinder 80 - 89 år 
1.500 5.603   7.103
Kvinder 90+ år 
555 1.651   2.206
Antal kvinder i kommunen 
29.267 102.843   132.110

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Mænd 0 - 9 år 
3.199 11.973   15.172
Mænd 10 - 19 år 
3.826 14.139   17.965
Mænd 20 - 29 år 
4.746 10.184   14.930
Mænd 30 - 39 år 
3.003 10.607   13.610
Mænd 40 - 49 år 
3.650 13.183   16.833
Mænd 50 - 59 år 
3.753 14.293   18.046
Mænd 60 - 69 år 
3.009 10.713   13.722
Mænd 70 - 79 år 
2.343 8.663   11.006
Mænd 80 - 89 år 
856 3.552   4.408
Mænd 90+ år 
174 573   747
Antal mænd i kommunen 
28.559 97.880   126.439
Kort over kommunen