Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Indbyggere, kundegrundlag

Få kendskab til borgerne i kommunen. Aldersfordeling efter alder og køn, indbyggerantal og den forventede udvikling i indbyggertallet. Henvender din virksomhed sig fx til kvinder i aldersgruppen 20-50 år, så kan du nemt se, hvor mange kundeemner der er i kommunen - og hvis du tager nabokommunerne med.

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
Indbyggertal den 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 58.538
Nabokommuner 202.870
Total 261.408
Areal (km2):  
Lyngby-Taarbæk 39
Nabokommuner 124
Total 163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
Befolkning i år 2025:  
Lyngby-Taarbæk 58.342
Nabokommuner 199.843
Total 258.185
Befolkning i år 2030:  
Lyngby-Taarbæk 59.200
Nabokommuner 198.938
Total 258.138
Befolkning i år 2040:  
Lyngby-Taarbæk 61.300
Nabokommuner 203.874
Total 265.174

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Kvinder 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.937
Nabokommuner 11.193
Total 14.130
Kvinder 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.541
Nabokommuner 13.124
Total 16.665
Kvinder 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.532
Nabokommuner 9.296
Total 12.828
Kvinder 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.284
Nabokommuner 11.607
Total 14.891
Kvinder 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.796
Nabokommuner 13.675
Total 17.471
Kvinder 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.083
Nabokommuner 15.165
Total 19.248
Kvinder 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.341
Nabokommuner 11.764
Total 15.105
Kvinder 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.923
Nabokommuner 10.385
Total 13.308
Kvinder 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 1.576
Nabokommuner 6.131
Total 7.707
Kvinder 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 491
Nabokommuner 1.625
Total 2.116
Antal kvinder i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 29.504
Nabokommuner 103.965
Total 133.469

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
Mænd 0 - 9 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.172
Nabokommuner 11.798
Total 14.970
Mænd 10 - 19 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.833
Nabokommuner 14.177
Total 18.010
Mænd 20 - 29 år:  
Lyngby-Taarbæk 4.788
Nabokommuner 10.426
Total 15.214
Mænd 30 - 39 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.296
Nabokommuner 11.051
Total 14.347
Mænd 40 - 49 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.563
Nabokommuner 12.845
Total 16.408
Mænd 50 - 59 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.756
Nabokommuner 14.195
Total 17.951
Mænd 60 - 69 år:  
Lyngby-Taarbæk 3.061
Nabokommuner 11.155
Total 14.216
Mænd 70 - 79 år:  
Lyngby-Taarbæk 2.410
Nabokommuner 8.655
Total 11.065
Mænd 80 - 89 år:  
Lyngby-Taarbæk 991
Nabokommuner 4.011
Total 5.002
Mænd 90+ år:  
Lyngby-Taarbæk 164
Nabokommuner 592
Total 756
Antal mænd i kommunen:  
Lyngby-Taarbæk 29.034
Nabokommuner 98.905
Total 127.939

Indbyggertal & areal

KUNDEGRUNDLAG
Antal indbyggere i kommunen og nabokommunerne samt geografisk areal.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Indbyggertal den 1. januar 
58.538 202.870   261.408
Areal (km2) (2023) 
39 124   163

Prognose, indbyggere

KUNDEGRUNDLAG
Forventet udvikling i indbyggertallet i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Befolkning i år 2025 (2023) 
58.342 199.843   258.185
Befolkning i år 2030 (2023) 
59.200 198.938   258.138
Befolkning i år 2040 (2022) 
61.300 203.874   265.174

Kundegrundlag, kvinder

KUNDEGRUNDLAG
Antal kvinder, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Kvinder 0 - 9 år 
2.937 11.193   14.130
Kvinder 10 - 19 år 
3.541 13.124   16.665
Kvinder 20 - 29 år 
3.532 9.296   12.828
Kvinder 30 - 39 år 
3.284 11.607   14.891
Kvinder 40 - 49 år 
3.796 13.675   17.471
Kvinder 50 - 59 år 
4.083 15.165   19.248
Kvinder 60 - 69 år 
3.341 11.764   15.105
Kvinder 70 - 79 år 
2.923 10.385   13.308
Kvinder 80 - 89 år 
1.576 6.131   7.707
Kvinder 90+ år 
491 1.625   2.116
Antal kvinder i kommunen 
29.504 103.965   133.469

Kundegrundlag, mænd

KUNDEGRUNDLAG
Antal mænd, efter alder, bosiddende i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Mænd 0 - 9 år 
3.172 11.798   14.970
Mænd 10 - 19 år 
3.833 14.177   18.010
Mænd 20 - 29 år 
4.788 10.426   15.214
Mænd 30 - 39 år 
3.296 11.051   14.347
Mænd 40 - 49 år 
3.563 12.845   16.408
Mænd 50 - 59 år 
3.756 14.195   17.951
Mænd 60 - 69 år 
3.061 11.155   14.216
Mænd 70 - 79 år 
2.410 8.655   11.065
Mænd 80 - 89 år 
991 4.011   5.002
Mænd 90+ år 
164 592   756
Antal mænd i kommunen 
29.034 98.905   127.939
Kort over kommunen