Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 28.533
Nabokommuner 91.527
Total 120.060
Parcel/stuehuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 6.196
Nabokommuner 27.554
Total 33.750
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 4.975
Nabokommuner 13.152
Total 18.127
Etageboliger, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 14.652
Nabokommuner 47.914
Total 62.566
Fritidshuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 2
Nabokommuner 31
Total 33

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 378.036
Nabokommuner 440.959
Total 409.498
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Lyngby-Taarbæk 433.672
Nabokommuner 538.792
Total 486.233
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 325.841
Nabokommuner 351.974
Total 338.908

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 3.465
Nabokommuner 11.415
Total 14.880
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.175
Nabokommuner 3.267
Total 4.442
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 5.763
Nabokommuner 21.732
Total 27.495
Korte videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.710
Nabokommuner 6.529
Total 8.239
Mellemlange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.791
Nabokommuner 21.581
Total 28.372
Lange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 10.187
Nabokommuner 32.755
Total 42.942
Bacheloruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 2.089
Nabokommuner 4.368
Total 6.457
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.586
Nabokommuner 4.288
Total 5.874
Uoplyst uddannelse:  
Lyngby-Taarbæk 330
Nabokommuner 1.534
Total 1.864

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
28.533 91.527   120.060
Parcel/stuehuse, beboede (2022) 
6.196 27.554   33.750
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede (2022) 
4.975 13.152   18.127
Etageboliger, beboede (2022) 
14.652 47.914   62.566
Fritidshuse, beboede (2022) 
2 31   33

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036 440.959   409.498
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672 538.792   486.233
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841 351.974   338.908

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2022) 
3.465 11.415   14.880
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022) 
1.175 3.267   4.442
Erhvervsfaglige uddannelser (2022) 
5.763 21.732   27.495
Korte videregående uddannelser (2022) 
1.710 6.529   8.239
Mellemlange videregående uddannelser (2022) 
6.791 21.581   28.372
Lange videregående uddannelser (2022) 
10.187 32.755   42.942
Bacheloruddannelser (2022) 
2.089 4.368   6.457
Ph.d. og forskeruddannelser (2022) 
1.586 4.288   5.874
Uoplyst uddannelse (2022) 
330 1.534   1.864
Kort over kommunen