Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 27.107
Nabokommuner 90.317
Total 117.424
Parcel/stuehuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 6.175
Nabokommuner 27.398
Total 33.573
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 4.853
Nabokommuner 12.980
Total 17.833
Etageboliger, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 14.026
Nabokommuner 47.472
Total 61.498
Fritidshuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 4
Nabokommuner 31
Total 35

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 322.546
Nabokommuner 363.503
Total 343.025
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Lyngby-Taarbæk 358.510
Nabokommuner 438.903
Total 398.707
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 289.289
Nabokommuner 295.574
Total 292.432

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 3.351
Nabokommuner 11.499
Total 14.850
Erhvervsgymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.032
Nabokommuner 3.142
Total 4.174
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.331
Nabokommuner 24.078
Total 30.409
Korte videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.744
Nabokommuner 6.633
Total 8.377
Mellemlange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.250
Nabokommuner 21.456
Total 27.706
Lange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 8.773
Nabokommuner 29.895
Total 38.668
Bacheloruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.326
Nabokommuner 3.957
Total 5.283
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.224
Nabokommuner 3.580
Total 4.804
Uoplyst uddannelse:  
Lyngby-Taarbæk 766
Nabokommuner 2.654
Total 3.420

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
27.107 90.317   117.424
Parcel/stuehuse, beboede (2019) 
6.175 27.398   33.573
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede (2019) 
4.853 12.980   17.833
Etageboliger, beboede (2019) 
14.026 47.472   61.498
Fritidshuse, beboede (2019) 
4 31   35

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546 363.503   343.025
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510 438.903   398.707
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289 295.574   292.432

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2019) 
3.351 11.499   14.850
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 
1.032 3.142   4.174
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 
6.331 24.078   30.409
Korte videregående uddannelser (2019) 
1.744 6.633   8.377
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 
6.250 21.456   27.706
Lange videregående uddannelser (2019) 
8.773 29.895   38.668
Bacheloruddannelser (2019) 
1.326 3.957   5.283
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 
1.224 3.580   4.804
Uoplyst uddannelse (2019) 
766 2.654   3.420
Kort over kommunen