Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 28.533
Nabokommuner 91.527
Total 120.060
Parcel/stuehuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 6.234
Nabokommuner 27.643
Total 33.877
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 5.026
Nabokommuner 13.227
Total 18.253
Etageboliger, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 14.734
Nabokommuner 48.566
Total 63.300
Fritidshuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 1
Nabokommuner 23
Total 24

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 363.399
Nabokommuner 421.474
Total 392.437
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Lyngby-Taarbæk 400.514
Nabokommuner 500.080
Total 450.298
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 328.062
Nabokommuner 349.465
Total 338.764

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 3.473
Nabokommuner 11.691
Total 15.164
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.169
Nabokommuner 3.283
Total 4.452
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 5.644
Nabokommuner 21.360
Total 27.004
Korte videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.746
Nabokommuner 6.557
Total 8.303
Mellemlange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.254
Nabokommuner 20.890
Total 27.144
Lange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 10.344
Nabokommuner 33.320
Total 43.664
Bacheloruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 2.816
Nabokommuner 5.378
Total 8.194
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.656
Nabokommuner 4.474
Total 6.130
Uoplyst uddannelse:  
Lyngby-Taarbæk 341
Nabokommuner 1.551
Total 1.892

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar (2023) 
28.533 91.527   120.060
Parcel/stuehuse, beboede 
6.234 27.643   33.877
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 
5.026 13.227   18.253
Etageboliger, beboede 
14.734 48.566   63.300
Fritidshuse, beboede 
1 23   24

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399 421.474   392.437
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514 500.080   450.298
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062 349.465   338.764

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2023) 
3.473 11.691   15.164
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2023) 
1.169 3.283   4.452
Erhvervsfaglige uddannelser (2023) 
5.644 21.360   27.004
Korte videregående uddannelser (2023) 
1.746 6.557   8.303
Mellemlange videregående uddannelser (2023) 
6.254 20.890   27.144
Lange videregående uddannelser (2023) 
10.344 33.320   43.664
Bacheloruddannelser (2023) 
2.816 5.378   8.194
Ph.d. og forskeruddannelser (2023) 
1.656 4.474   6.130
Uoplyst uddannelse (2023) 
341 1.551   1.892
Kort over kommunen