Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 28.486
Nabokommuner 90.977
Total 119.463
Parcel/stuehuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 6.210
Nabokommuner 27.501
Total 33.711
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 4.923
Nabokommuner 13.110
Total 18.033
Etageboliger, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 14.476
Nabokommuner 47.808
Total 62.284
Fritidshuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 2
Nabokommuner 29
Total 31

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 335.602
Nabokommuner 389.388
Total 362.496
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Lyngby-Taarbæk 375.211
Nabokommuner 467.302
Total 421.257
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 298.925
Nabokommuner 318.886
Total 308.906

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 3.519
Nabokommuner 11.270
Total 14.789
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.141
Nabokommuner 3.224
Total 4.365
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 5.874
Nabokommuner 22.222
Total 28.096
Korte videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.675
Nabokommuner 6.428
Total 8.103
Mellemlange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.634
Nabokommuner 21.313
Total 27.947
Lange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 9.926
Nabokommuner 31.967
Total 41.893
Bacheloruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 2.000
Nabokommuner 4.305
Total 6.305
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.474
Nabokommuner 4.069
Total 5.543
Uoplyst uddannelse:  
Lyngby-Taarbæk 344
Nabokommuner 1.535
Total 1.879

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
28.486 90.977   119.463
Parcel/stuehuse, beboede (2021) 
6.210 27.501   33.711
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede (2021) 
4.923 13.110   18.033
Etageboliger, beboede (2021) 
14.476 47.808   62.284
Fritidshuse, beboede (2021) 
2 29   31

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602 389.388   362.496
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211 467.302   421.257
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925 318.886   308.906

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2021) 
3.519 11.270   14.789
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021) 
1.141 3.224   4.365
Erhvervsfaglige uddannelser (2021) 
5.874 22.222   28.096
Korte videregående uddannelser (2021) 
1.675 6.428   8.103
Mellemlange videregående uddannelser (2021) 
6.634 21.313   27.947
Lange videregående uddannelser (2021) 
9.926 31.967   41.893
Bacheloruddannelser (2021) 
2.000 4.305   6.305
Ph.d. og forskeruddannelser (2021) 
1.474 4.069   5.543
Uoplyst uddannelse (2021) 
344 1.535   1.879
Kort over kommunen