Kommunens logo Kommunens logo
Erhvervsbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | ERHVERVSFAKTA | KUNDEGRUNDLAG

Ikon - Kundegrundlag Husstande, indkomst, uddannelse

Få et overblik over antallet af husstande og indbyggernes disponible indkomst i kommunen - og i nabokommunerne samt uddannelsesniveauet i kommunen.

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
Husstande pr. 1. januar:  
Lyngby-Taarbæk 28.533
Nabokommuner 91.527
Total 120.060
Parcel/stuehuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 6.211
Nabokommuner 27.565
Total 33.776
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 5.033
Nabokommuner 13.182
Total 18.215
Etageboliger, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 14.732
Nabokommuner 48.439
Total 63.171
Fritidshuse, beboede:  
Lyngby-Taarbæk 1
Nabokommuner 28
Total 29

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 363.399
Nabokommuner 421.474
Total 392.437
Disponibel indkomst i gns, mænd:  
Lyngby-Taarbæk 400.514
Nabokommuner 500.080
Total 450.298
Disponibel indkomst i gns, kvinder:  
Lyngby-Taarbæk 328.062
Nabokommuner 349.465
Total 338.764

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
Almengymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 3.465
Nabokommuner 11.415
Total 14.880
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.175
Nabokommuner 3.267
Total 4.442
Erhvervsfaglige uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 5.763
Nabokommuner 21.732
Total 27.495
Korte videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.710
Nabokommuner 6.529
Total 8.239
Mellemlange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 6.791
Nabokommuner 21.581
Total 28.372
Lange videregående uddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 10.187
Nabokommuner 32.755
Total 42.942
Bacheloruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 2.089
Nabokommuner 4.368
Total 6.457
Ph.d. og forskeruddannelser:  
Lyngby-Taarbæk 1.586
Nabokommuner 4.288
Total 5.874
Uoplyst uddannelse:  
Lyngby-Taarbæk 330
Nabokommuner 1.534
Total 1.864

Husstande, antal

KUNDEGRUNDLAG
Antal husstande efter type i kommunen og nabokommunerne.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Husstande pr. 1. januar 
28.533 91.527   120.060
Parcel/stuehuse, beboede 
6.211 27.565   33.776
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 
5.033 13.182   18.215
Etageboliger, beboede 
14.732 48.439   63.171
Fritidshuse, beboede 
1 28   29

Indkomster

KUNDEGRUNDLAG
Indbyggernes disponible indkomst efter skat, inkl. egen lejeværdi, fradrag for renteudgifter m.v.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399 421.474   392.437
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514 500.080   450.298
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062 349.465   338.764

Fuldførte uddannelser

KUNDEGRUNDLAG
Fuldførte uddannelser er en sammentælling af højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person (15-69) år i kommunen.
 
Lyngby-Taarbæk Nabokommuner   Ialt
Almengymnasiale uddannelser (2022) 
3.465 11.415   14.880
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022) 
1.175 3.267   4.442
Erhvervsfaglige uddannelser (2022) 
5.763 21.732   27.495
Korte videregående uddannelser (2022) 
1.710 6.529   8.239
Mellemlange videregående uddannelser (2022) 
6.791 21.581   28.372
Lange videregående uddannelser (2022) 
10.187 32.755   42.942
Bacheloruddannelser (2022) 
2.089 4.368   6.457
Ph.d. og forskeruddannelser (2022) 
1.586 4.288   5.874
Uoplyst uddannelse (2022) 
330 1.534   1.864
Kort over kommunen