Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vesthimmerlands Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vesthimmerlands   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   14.555    +110.314  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   130    +509  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   61.183    +24.324  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   458.675    +239.533  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   204.016    +120.715  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.640.927    +287.776  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   258.786    +165.367  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.638.272    +948.538  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.467    +18.639  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.139    +9.000  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   806    +2.289  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   29.550    -41.352  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.543    -2.375  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -317    +59  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   73.551    -7.503  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.114    +1.376  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.561    -354  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.986    +523  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.401    +1  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.729    -36  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.588    +2.406  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
10.714   25.543    -14.829  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) (Kr.)
9.440   1.226    +8.214  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) (Kr.)
13.876   4.638    +9.238  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune