Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ringkøbing-Skjern Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ringkøbing-Skjern   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   45.120    +79.749  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -3.608    +4.247  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   89.067    -3.560  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   686.951    +11.257  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   294.655    +30.076  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   2.385.897    -457.194  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   349.071    +75.082  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   3.847.153    -260.343  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.108    +18.998  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.286    +5.853  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.480    +1.615  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   18.880    -30.682  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.443    -2.275  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -340    +82  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   237    +16  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   69.445    -3.397  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.337    +1.153  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.329    +2.878  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.227    +282  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.667    -265  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.543    +150  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.030    +2.964  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   16.482    -9.400  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.622    +5.917  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   5.436    +7.156  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune