Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | FORSIDE

Rundt om Lyngby-Taarbæk Kommune

Få nyttig viden om Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger skolerne? Hvilke brancher har flest job? Hvordan er kommunalbestyrelsen sammensat? Klik ind og find ud af, hvor dejligt vi har det i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneskat under landsgennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk er kommuneskatten fastsat til 24,38 % i 2022. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,98 % - en forskel på -0,6%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,61 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 21,485 ‰ i 2022. Landsgennemsnittet er 26,120 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Det Konservative Folkeparti

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Det Konservative Folkeparti kommunens største parti. Partiet fik 14.169 af de 30.797 gyldige stemmer, der blev afgivet. 22.898 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 44.376 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti.

OBS: Det endelige resultat for valget i 2021 offentliggøres primo marts 2022.

Udgifter til kultur

I Lyngby-Taarbæk Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 288 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 530 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.183 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.784 medlemmer), tennis (3.067 medlemmer), svømning (2.497 medlemmer), fitness (2.005 medlemmer), golf (1.238 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.392 parcel- og række/dobbelthuse, 15.389 lejligheder og 80 fritidshuse. Herudover findes der 2251 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 52,3 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 20,3 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 30.098 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2840 Holte", der rammer en pris på 48.748 kr. (seneste opgørelse 2021K4). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 46.605 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.507 kr.
Antal handler, seneste kvt. 61
Salgstider, kommunen (gns) 65 dage
Salgstider, landet (gns) 116 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 37.852 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 33.486 kr.
Antal handler, seneste kvt. 75
Salgstider, kommunen (gns) 90 dage
Salgstider, landet (gns) 88 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 20.518 kr.
Antal handler, seneste kvt. N/A
Salgstider, kommunen (gns) dage
Salgstider, landet (gns) dage

Skoler

SkoletaskeI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 folkeskoler med 274 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,0 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,4 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 66.114 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 73.838 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Hvem bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Den 1. januar 2022 boede der 57.826 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.483 indbyggere pr. km2.

Folk på gaden

29.267 af borgerne er kvinder og 28.559 mænd. 50.817 personer har dansk statsborgerskab og 7.009 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

38.186 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune.

I 2040 forventes der at være 59.626 borgere i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 9.926 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 6.634 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.675 en "Kortere videregående uddannelse". 5.874 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

2.000 borgere har en "bachelor" uddannelse og 1.474 borgere en "Forskeruddannelse". 3.519 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 470.822 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 338.122 kr. En forskel på 132.700 kr.

I gennemsnit har hver borger 335.602 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Lavere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2022) er 41,5 år. For hele landet ligger den på 41,5 år. Den forventede levealder er 82,5 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

11.343 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.500 i aldersgruppen 0-5 år (6,1 %) og 7.843 mellem 6 og 16 år (13,6 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.341 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.934 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

Børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.290 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 19,5 % af det samlede indbyggertal. 10.005 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2022 ældreudgifter på 59.016 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 17 dage.

555 kvinder og 174 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2021 flyttede 4.992 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.677)
2. Rudersdal Kommune (417)
3. Gladsaxe Kommune (385)
4. Gentofte Kommune (377)
5. Frederiksberg Kommune (274)
6. Hillerød Kommune (123)
7. Fredensborg Kommune (99)
8. Hørsholm Kommune (95)
9. Ballerup Kommune (85)
10. Furesø Kommune (83)

Samme år forlod 4.861 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.528), Rudersdal Kommune (471), Gladsaxe Kommune (382), Gentofte Kommune (313), Frederiksberg Kommune (218). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2021 døde 532 af kommunens borgere, mens der kom 511 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2022 var der 639 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,3 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,9 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Undervisning (8.094 ansatte)
2. Rådgivning mv. (5.195 ansatte)
3. Handel (5.182 ansatte)
4. Sociale institutioner (3.333 ansatte)
5. Finansiering og forsikring (2.327 ansatte)
6. It- og informationstjenester (1.445 ansatte)
7. Ejendomshandel og udlejning (1.167 ansatte)
8. Hoteller og restauranter (1.141 ansatte)
9. Offentlig administration, forsvar og politi (1.015 ansatte)
10. Kultur og fritid (877 ansatte)
11. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (876 ansatte)
12. Sundhedsvæsen (870 ansatte)
13. Kemisk industri (722 ansatte)
14. Råstofindvinding (543 ansatte)
15. Bygge og anlæg (481 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nummer 73 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 70 timer. Hver borger i Lyngby-Taarbæk Kommune låner i gennemsnit 22,5 materialer om året, hvilket svarer til 337.156 udlån. Personalemæssigt koster det i alt 46,8 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Bibliotek

Antal materialer:

Bøger 177.214
Lydbøger 4.059
Musikoptagelser 12.886
Film 5.427
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 5
Arrangementer på biblioteket 185
Besøgstal, biblioteker 226.000
Besøgstal, bibl. Website 216
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 625 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 75 kr.
Bibliotekarer, årsværk 25,9
Assistenter, årsværk 14,7
Foto fra kommunen