Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2016 - 2019

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2016 - 2019.

Indbyggertal

2016   2017   2018   2019
Indbyggertal den 1. januar (2019) 55.097   55.240   55.472   55.790
Personer med dansk oprindelse (2018) 47.657   47.421   47.402   -
Personer m/dansk statsborgerskab (2019) 49.751   49.714   49.818   50.030
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019) 5.346   5.526   5.654   5.760
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019) 497   524   517   501
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019) 473   477   502   531
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) % 99,7   99,7   99,7   99,7
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019) 1.420   1.424   1.430   1.438
Areal (km2) (2019) 39   39   39   39

Levendefødte, døde & levetid

2016   2017   2018   2019
Forventet levealder i år (2017) 82,2   82,2   -   -
Antal levendefødte (2018) 507   469   479   -
Antal døde (2018) 599   588   561   -

Prognose, indbyggere

2016   2017   2018   2019
Befolkning i år 2020 (2019) 56.831   56.015   55.807   55.829
Befolkning i år 2025 (2019) 58.058   57.148   56.573   56.094
Befolkning i år 2030 (2019) 59.386   58.476   57.611   56.646
Befolkning i år 2040 (2019) -   -   59.533   57.724

Indkomster

2016   2017   2018   2019
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) 310.197   313.568   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) 349.589   353.150   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) 274.046   277.050   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) 437.476   440.171   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) 512.349   516.726   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) 368.763   369.544   -   -

Ledige i kommunen

2016   2017   2018   2019
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019) 780   840   810   777
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) % 3,0   3,2   3,1   2,9
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019) 169   124   118   129
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) % 0,6   0,5   0,4   0,5

Aldersfordeling

2016   2017   2018   2019
Andel 0-5-årige (2019) % 6,5   6,4   6,3   6,1
Andel 6-16-årige (2019) % 13,9   14,0   14,0   14,0
Andel 17-64-årige (2019) % 60,2   60,2   60,3   60,2
Andel 65+-årige (2019) % 19,4   19,5   19,5   19,6
Antal 0-5-årige (2019) 3.598   3.515   3.480   3.403
Antal 6-16-årige (2019) 7.642   7.736   7.755   7.838
Antal 17-64-årige (2019) -   33.228   33.427   33.595
Antal 65+-årige (2019) -   10.761   10.810   10.954

Aldersfordeling, Kvinder

2016   2017   2018   2019
Kvinder 0 - 9 år (2019) 3.109   3.146   3.104   3.054
Kvinder 10 - 19 år (2019) 3.254   3.264   3.300   3.372
Kvinder 20 - 29 år (2019) 2.980   3.018   3.180   3.169
Kvinder 30 - 39 år (2019) 3.064   3.018   2.932   2.961
Kvinder 40 - 49 år (2019) 4.076   3.959   3.959   3.963
Kvinder 50 - 59 år (2019) 3.796   3.904   3.936   4.001
Kvinder 60 - 69 år (2019) 3.298   3.237   3.196   3.200
Kvinder 70 - 79 år (2019) 2.429   2.541   2.641   2.707
Kvinder 80 - 89 år (2019) 1.645   1.602   1.543   1.524
Kvinder 90+ år (2019) -   641   654   641

Aldersfordeling, mænd

2016   2017   2018   2019
Mænd 0 - 9 år (2019) 3.404   3.342   3.258   3.192
Mænd 10 - 19 år (2019) 3.492   3.506   3.620   3.724
Mænd 20 - 29 år (2019) 3.799   3.930   3.978   3.962
Mænd 30 - 39 år (2019) 2.861   2.842   2.836   2.871
Mænd 40 - 49 år (2019) 3.872   3.741   3.676   3.663
Mænd 50 - 59 år (2019) 3.558   3.675   3.697   3.702
Mænd 60 - 69 år (2019) 2.934   2.870   2.853   2.885
Mænd 70 - 79 år (2019) 1.816   1.975   2.082   2.200
Mænd 80 - 89 år (2019) 864   811   804   790
Mænd 90+ år (2019) -   218   223   209

Civilstand, køn

2016   2017   2018   2019
Antal kvinder i kommunen (2019) 28.276   28.330   28.445   28.592
Antal mænd i kommunen (2019) 26.821   26.910   27.027   27.198
Enlige kvinder (2019) 9.537   9.545   9.585   7.488
Enlige mænd (2019) 7.375   7.482   7.548   7.488
Ægtepar med forskelligt køn (2019) 9.534   9.505   19.008   9.603
Registreret partnerskab (2019) 22   20   36   17
Samlevende par (2019) 976   1.001   2.076   1.076
Samboende par (2019) 1.543   1.551   3.174   1.614

Folkekirken

2016   2017   2018   2019
Medlemmer af folkekirken (2019) 39.053   38.560   38.460   38.386
Ikke medlemmer af folkekirken (2019) 16.044   16.680   17.012   17.404
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 6   6   -   -

Flytninger

2016   2017   2018   2019
Flytninger inden for kommunen (2018) 2.893   2.973   3.037   -
Flytninger, fra kommunen (2018) 4.360   4.343   4.316   -
Flytninger, til kommunen (2018) 4.136   4.360   4.491   -

Kommunalvalg

2016   2017   2018   2019
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) -   21   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) -   2   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) -   2   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) -   1   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) -   1   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   4   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   6   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   0   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   0   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   1   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   1   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) -   1   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2017) -   1   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) -   0   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) -   0   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) -   0   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) -   1   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) -   0   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) -   0   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) -   0   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) -   0   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2016   2017   2018   2019
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) -   21   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) -   9   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) -   12   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2019 55.790
- 2018 55.472
- 2017 55.240
- 2016 55.097
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2019 -
- 2018 47.402
- 2017 47.421
- 2016 47.657
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2019 50.030
- 2018 49.818
- 2017 49.714
- 2016 49.751
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2019 5.760
- 2018 5.654
- 2017 5.526
- 2016 5.346
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2019 501
- 2018 517
- 2017 524
- 2016 497
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2019 531
- 2018 502
- 2017 477
- 2016 473
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2019 99,7
- 2018 99,7
- 2017 99,7
- 2016 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2019 1.438
- 2018 1.430
- 2017 1.424
- 2016 1.420
Areal (km2)  :
 
- 2019 39
- 2018 39
- 2017 39
- 2016 39

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 82,2
- 2016 82,2
Antal levendefødte  :
 
- 2019 -
- 2018 479
- 2017 469
- 2016 507
Antal døde  :
 
- 2019 -
- 2018 561
- 2017 588
- 2016 599

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020  :
 
- 2019 55.829
- 2018 55.807
- 2017 56.015
- 2016 56.831
Befolkning i år 2025  :
 
- 2019 56.094
- 2018 56.573
- 2017 57.148
- 2016 58.058
Befolkning i år 2030  :
 
- 2019 56.646
- 2018 57.611
- 2017 58.476
- 2016 59.386
Befolkning i år 2040  :
 
- 2019 57.724
- 2018 59.533
- 2017 -
- 2016 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 313.568
- 2016 310.197
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 353.150
- 2016 349.589
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 277.050
- 2016 274.046
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 440.171
- 2016 437.476
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 516.726
- 2016 512.349
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 369.544
- 2016 368.763

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2019 777
- 2018 810
- 2017 840
- 2016 780
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2019 2,9
- 2018 3,1
- 2017 3,2
- 2016 3,0
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2019 129
- 2018 118
- 2017 124
- 2016 169
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2019 0,5
- 2018 0,4
- 2017 0,5
- 2016 0,6

Aldersfordeling

 
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2019 6,1
- 2018 6,3
- 2017 6,4
- 2016 6,5
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2019 14,0
- 2018 14,0
- 2017 14,0
- 2016 13,9
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2019 60,2
- 2018 60,3
- 2017 60,2
- 2016 60,2
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2019 19,6
- 2018 19,5
- 2017 19,5
- 2016 19,4
Antal 0-5-årige  :
 
- 2019 3.403
- 2018 3.480
- 2017 3.515
- 2016 3.598
Antal 6-16-årige  :
 
- 2019 7.838
- 2018 7.755
- 2017 7.736
- 2016 7.642
Antal 17-64-årige  :
 
- 2019 33.595
- 2018 33.427
- 2017 33.228
- 2016 -
Antal 65+-årige  :
 
- 2019 10.954
- 2018 10.810
- 2017 10.761
- 2016 -

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2019 3.054
- 2018 3.104
- 2017 3.146
- 2016 3.109
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2019 3.372
- 2018 3.300
- 2017 3.264
- 2016 3.254
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2019 3.169
- 2018 3.180
- 2017 3.018
- 2016 2.980
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2019 2.961
- 2018 2.932
- 2017 3.018
- 2016 3.064
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2019 3.963
- 2018 3.959
- 2017 3.959
- 2016 4.076
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2019 4.001
- 2018 3.936
- 2017 3.904
- 2016 3.796
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2019 3.200
- 2018 3.196
- 2017 3.237
- 2016 3.298
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2019 2.707
- 2018 2.641
- 2017 2.541
- 2016 2.429
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2019 1.524
- 2018 1.543
- 2017 1.602
- 2016 1.645
Kvinder 90+ år  :
 
- 2019 641
- 2018 654
- 2017 641
- 2016 -

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2019 3.192
- 2018 3.258
- 2017 3.342
- 2016 3.404
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2019 3.724
- 2018 3.620
- 2017 3.506
- 2016 3.492
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2019 3.962
- 2018 3.978
- 2017 3.930
- 2016 3.799
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2019 2.871
- 2018 2.836
- 2017 2.842
- 2016 2.861
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2019 3.663
- 2018 3.676
- 2017 3.741
- 2016 3.872
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2019 3.702
- 2018 3.697
- 2017 3.675
- 2016 3.558
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2019 2.885
- 2018 2.853
- 2017 2.870
- 2016 2.934
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2019 2.200
- 2018 2.082
- 2017 1.975
- 2016 1.816
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2019 790
- 2018 804
- 2017 811
- 2016 864
Mænd 90+ år  :
 
- 2019 209
- 2018 223
- 2017 218
- 2016 -

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2019 28.592
- 2018 28.445
- 2017 28.330
- 2016 28.276
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2019 27.198
- 2018 27.027
- 2017 26.910
- 2016 26.821
Enlige kvinder  :
 
- 2019 7.488
- 2018 9.585
- 2017 9.545
- 2016 9.537
Enlige mænd  :
 
- 2019 7.488
- 2018 7.548
- 2017 7.482
- 2016 7.375
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2019 9.603
- 2018 19.008
- 2017 9.505
- 2016 9.534
Registreret partnerskab  :
 
- 2019 17
- 2018 36
- 2017 20
- 2016 22
Samlevende par  :
 
- 2019 1.076
- 2018 2.076
- 2017 1.001
- 2016 976
Samboende par  :
 
- 2019 1.614
- 2018 3.174
- 2017 1.551
- 2016 1.543

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2019 38.386
- 2018 38.460
- 2017 38.560
- 2016 39.053
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2019 17.404
- 2018 17.012
- 2017 16.680
- 2016 16.044
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6
- 2016 6

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2019 -
- 2018 3.037
- 2017 2.973
- 2016 2.893
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2019 -
- 2018 4.316
- 2017 4.343
- 2016 4.360
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2019 -
- 2018 4.491
- 2017 4.360
- 2016 4.136

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
- 2016 -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
- 2016 -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
- 2016 -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 4
- 2016 -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6
- 2016 -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
- 2016 -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
- 2016 -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
- 2016 -
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 9
- 2016 -
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 12
- 2016 -