Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2017 - 2020

 Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2017 - 2020.

Indbyggertal

2017   2018   2019   2020
Indbyggertal den 1. januar (2019) 55.240   55.472   55.790   -
Personer med dansk oprindelse (2018) 47.421   47.402   -   -
Personer m/dansk statsborgerskab (2019) 49.714   49.818   50.030   -
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019) 5.526   5.654   5.760   -
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019) 524   517   501   -
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019) 477   502   531   -
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) % 99,7   99,7   99,7   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019) 1.424   1.430   1.438   -
Areal (km2) (2019) 39   39   39   -

Levendefødte, døde & levetid

2017   2018   2019   2020
Forventet levealder i år (2018) 82,2   82,4   -   -
Antal levendefødte (2018) 469   479   -   -
Antal døde (2018) 588   561   -   -

Prognose, indbyggere

2017   2018   2019   2020
Befolkning i år 2020 (2019) 56.015   55.807   55.829   -
Befolkning i år 2025 (2019) 57.148   56.573   56.094   -
Befolkning i år 2030 (2019) 58.476   57.611   56.646   -
Befolkning i år 2040 (2019) -   59.533   57.724   -

Indkomster

2017   2018   2019   2020
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) 313.568   -   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) 353.150   -   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) 277.050   -   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) 440.171   450.300   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) 516.726   520.202   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) 369.544   385.661   -   -

Ledige i kommunen

2017   2018   2019   2020
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019) 840   810   777   -
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) % 3,2   3,1   2,9   -
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019) 124   118   129   -
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) % 0,5   0,4   0,5   -

Aldersfordeling

2017   2018   2019   2020
Gennemsnitsalder (2019) -   41,6   41,7   -
Antal 0-5 årige (2019) 3.515   3.480   3.403   -
Antal 6-16 årige (2019) 7.736   7.755   7.838   -
Antal 17-64 årige (2019) 33.228   33.427   33.595   -
Antal 65+ årige (2019) 10.761   10.810   10.954   -
Andel 0-5-årige (2019) % 6,4   6,3   6,1   -
Andel 6-16-årige (2019) % 14,0   14,0   14,0   -
Andel 17-64-årige (2019) % 60,2   60,3   60,2   -
Andel 65+-årige (2019) % 19,5   19,5   19,6   -

Aldersfordeling, Kvinder

2017   2018   2019   2020
Kvinder 0 - 9 år (2019) 3.146   3.104   3.054   -
Kvinder 10 - 19 år (2019) 3.264   3.300   3.372   -
Kvinder 20 - 29 år (2019) 3.018   3.180   3.169   -
Kvinder 30 - 39 år (2019) 3.018   2.932   2.961   -
Kvinder 40 - 49 år (2019) 3.959   3.959   3.963   -
Kvinder 50 - 59 år (2019) 3.904   3.936   4.001   -
Kvinder 60 - 69 år (2019) 3.237   3.196   3.200   -
Kvinder 70 - 79 år (2019) 2.541   2.641   2.707   -
Kvinder 80 - 89 år (2019) 1.602   1.543   1.524   -
Kvinder 90+ år (2019) 641   654   641   -

Aldersfordeling, mænd

2017   2018   2019   2020
Mænd 0 - 9 år (2019) 3.342   3.258   3.192   -
Mænd 10 - 19 år (2019) 3.506   3.620   3.724   -
Mænd 20 - 29 år (2019) 3.930   3.978   3.962   -
Mænd 30 - 39 år (2019) 2.842   2.836   2.871   -
Mænd 40 - 49 år (2019) 3.741   3.676   3.663   -
Mænd 50 - 59 år (2019) 3.675   3.697   3.702   -
Mænd 60 - 69 år (2019) 2.870   2.853   2.885   -
Mænd 70 - 79 år (2019) 1.975   2.082   2.200   -
Mænd 80 - 89 år (2019) 811   804   790   -
Mænd 90+ år (2019) 218   223   209   -

Civilstand, køn

2017   2018   2019   2020
Antal kvinder i kommunen (2019) 28.330   28.445   28.592   -
Antal mænd i kommunen (2019) 26.910   27.027   27.198   -
Enlige kvinder (2019) 9.545   9.585   7.488   -
Enlige mænd (2019) 7.482   7.548   7.488   -
Ægtepar med forskelligt køn (2019) 9.505   19.008   9.603   -
Registreret partnerskab (2019) 20   36   17   -
Samlevende par (2019) 1.001   2.076   1.076   -
Samboende par (2019) 1.551   3.174   1.614   -

Folkekirken

2017   2018   2019   2020
Medlemmer af folkekirken (2019) 38.560   38.460   38.386   -
Ikke medlemmer af folkekirken (2019) 16.680   17.012   17.404   -
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 6   -   -   -

Flytninger

2017   2018   2019   2020
Flytninger inden for kommunen (2018) 2.973   3.037   -   -
Flytninger, fra kommunen (2018) 4.343   4.316   -   -
Flytninger, til kommunen (2018) 4.360   4.491   -   -

Kommunalvalg

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 21   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) 2   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) 2   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 4   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) 6   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 21   -   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) 9   -   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) 12   -   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2020 -
- 2019 55.790
- 2018 55.472
- 2017 55.240
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 47.402
- 2017 47.421
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2020 -
- 2019 50.030
- 2018 49.818
- 2017 49.714
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2020 -
- 2019 5.760
- 2018 5.654
- 2017 5.526
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 -
- 2019 501
- 2018 517
- 2017 524
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 -
- 2019 531
- 2018 502
- 2017 477
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2020 -
- 2019 99,7
- 2018 99,7
- 2017 99,7
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2020 -
- 2019 1.438
- 2018 1.430
- 2017 1.424
Areal (km2)  :
 
- 2020 -
- 2019 39
- 2018 39
- 2017 39

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 82,4
- 2017 82,2
Antal levendefødte  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 479
- 2017 469
Antal døde  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 561
- 2017 588

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020  :
 
- 2020 -
- 2019 55.829
- 2018 55.807
- 2017 56.015
Befolkning i år 2025  :
 
- 2020 -
- 2019 56.094
- 2018 56.573
- 2017 57.148
Befolkning i år 2030  :
 
- 2020 -
- 2019 56.646
- 2018 57.611
- 2017 58.476
Befolkning i år 2040  :
 
- 2020 -
- 2019 57.724
- 2018 59.533
- 2017 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 313.568
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 353.150
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 277.050
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 450.300
- 2017 440.171
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 520.202
- 2017 516.726
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 385.661
- 2017 369.544

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2020 -
- 2019 777
- 2018 810
- 2017 840
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 -
- 2019 2,9
- 2018 3,1
- 2017 3,2
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2020 -
- 2019 129
- 2018 118
- 2017 124
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 -
- 2019 0,5
- 2018 0,4
- 2017 0,5

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2020 -
- 2019 41,7
- 2018 41,6
- 2017 -
Antal 0-5 årige  :
 
- 2020 -
- 2019 3.403
- 2018 3.480
- 2017 3.515
Antal 6-16 årige  :
 
- 2020 -
- 2019 7.838
- 2018 7.755
- 2017 7.736
Antal 17-64 årige  :
 
- 2020 -
- 2019 33.595
- 2018 33.427
- 2017 33.228
Antal 65+ årige  :
 
- 2020 -
- 2019 10.954
- 2018 10.810
- 2017 10.761
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2020 -
- 2019 6,1
- 2018 6,3
- 2017 6,4
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2020 -
- 2019 14,0
- 2018 14,0
- 2017 14,0
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2020 -
- 2019 60,2
- 2018 60,3
- 2017 60,2
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2020 -
- 2019 19,6
- 2018 19,5
- 2017 19,5

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.054
- 2018 3.104
- 2017 3.146
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.372
- 2018 3.300
- 2017 3.264
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.169
- 2018 3.180
- 2017 3.018
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2020 -
- 2019 2.961
- 2018 2.932
- 2017 3.018
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.963
- 2018 3.959
- 2017 3.959
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2020 -
- 2019 4.001
- 2018 3.936
- 2017 3.904
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.200
- 2018 3.196
- 2017 3.237
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2020 -
- 2019 2.707
- 2018 2.641
- 2017 2.541
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2020 -
- 2019 1.524
- 2018 1.543
- 2017 1.602
Kvinder 90+ år  :
 
- 2020 -
- 2019 641
- 2018 654
- 2017 641

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.192
- 2018 3.258
- 2017 3.342
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.724
- 2018 3.620
- 2017 3.506
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.962
- 2018 3.978
- 2017 3.930
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2020 -
- 2019 2.871
- 2018 2.836
- 2017 2.842
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.663
- 2018 3.676
- 2017 3.741
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2020 -
- 2019 3.702
- 2018 3.697
- 2017 3.675
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2020 -
- 2019 2.885
- 2018 2.853
- 2017 2.870
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2020 -
- 2019 2.200
- 2018 2.082
- 2017 1.975
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2020 -
- 2019 790
- 2018 804
- 2017 811
Mænd 90+ år  :
 
- 2020 -
- 2019 209
- 2018 223
- 2017 218

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 28.592
- 2018 28.445
- 2017 28.330
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 27.198
- 2018 27.027
- 2017 26.910
Enlige kvinder  :
 
- 2020 -
- 2019 7.488
- 2018 9.585
- 2017 9.545
Enlige mænd  :
 
- 2020 -
- 2019 7.488
- 2018 7.548
- 2017 7.482
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2020 -
- 2019 9.603
- 2018 19.008
- 2017 9.505
Registreret partnerskab  :
 
- 2020 -
- 2019 17
- 2018 36
- 2017 20
Samlevende par  :
 
- 2020 -
- 2019 1.076
- 2018 2.076
- 2017 1.001
Samboende par  :
 
- 2020 -
- 2019 1.614
- 2018 3.174
- 2017 1.551

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 -
- 2019 38.386
- 2018 38.460
- 2017 38.560
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 -
- 2019 17.404
- 2018 17.012
- 2017 16.680
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 3.037
- 2017 2.973
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 4.316
- 2017 4.343
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 4.491
- 2017 4.360

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 4
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 21
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 9
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 12