Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
116.586   9.686    +106.900  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
-1   1.012    -1.013  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
93.478   35.492    +57.986  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
687.290   237.494    +449.796  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
298.920   103.687    +195.233  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.870.242   1.017.930    +852.312  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
437.773   136.124    +301.649  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
3.504.288   1.541.425    +1.962.863  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
59.688   40.643    +19.045  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
10.843   2.201    +8.642  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
4.433   1.096    +3.337  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
-12.979   30.190    -43.169  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.910   5.238    -2.328  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
518   -93    +611  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
879   1.056    -177  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
64.657   76.260    -11.603  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.573   1.395    +2.178  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.678   52.410    -2.732  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.300    +1.138  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.422   1.839    -417  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.648   1.490    +158  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
8.616   5.124    +3.492  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
9.491   19.785    -10.294  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.024   -1.395    +11.419  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
12.615   3.075    +9.540  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune