Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
129.106   11.513    +117.593  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
1   1.580    -1.579  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
73.151   38.987    +34.164  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
669.195   242.407    +426.788  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
325.861   111.034    +214.827  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.828.770   966.858    +861.912  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
427.299   136.631    +290.668  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
3.453.383   1.509.010    +1.944.373  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
59.366   38.991    +20.375  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
10.631   2.168    +8.463  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
3.775   793    +2.982  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
-12.632   29.946    -42.578  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.802   5.033    -2.231  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-497   -368    -129  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
1.031   1.560    -529  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
61.672   71.318    -9.646  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
2.512   3.115    -603  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.861   49.995    -2.134  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.436    +562  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.389   1.772    -383  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.621   1.438    +183  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
8.671   4.991    +3.680  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
6.874   20.233    -13.359  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
3.424   6.740    -3.316  
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
5.454   -35    +5.489  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
10.989   3.960    +7.029  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune