Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) (i 1.000 kr.)
116.586   35.722    +80.864  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) (i 1.000 kr.)
-1   1    -2  
2. Transport og infrastruktur (2019) (i 1.000 kr.)
93.478   72.825    +20.653  
3. Undervisning og kultur (2019) (i 1.000 kr.)
687.290   618.130    +69.160  
4. Sundhedsområdet (2019) (i 1.000 kr.)
298.920   284.698    +14.222  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) (i 1.000 kr.)
1.870.242   1.886.209    -15.967  
6. Fællesudgifter og administration (2019) (i 1.000 kr.)
437.773   314.472    +123.301  
I alt hovedkonto 0-6 (2019) (i 1.000 kr.)
3.504.288   3.212.057    +292.231  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) (Kr.)
59.688   41.246    +18.442  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
10.843   6.129    +4.714  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) (Kr.)
4.433   743    +3.690  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) (Kr.)
-12.979   17.119    -30.098  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) (Kr.)
2.910   4.596    -1.686  
Anden finansiering pr. indb. (2020) (Kr.)
518   -177    +695  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) (Kr.)
879   108    +771  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2020) (Kr.)
64.657   64.203    +454  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) (Kr.)
3.573   2.776    +797  
Serviceudgifter pr. indb. (2020) (Kr.)
49.678   43.813    +5.865  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
9.438   8.752    +686  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) (Kr.)
1.422   1.506    -84  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) (Kr.)
1.648   1.460    +188  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) (Kr.)
8.616   6.105    +2.511  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
9.491   15.873    -6.382  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) (Kr.)
10.024   1.577    +8.447  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2020) (Kr.)
13.652   4.981    +8.671  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune