Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) (i 1.000 kr.)
129.106   32.789    +96.317  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) (i 1.000 kr.)
1   0    +1  
2. Transport og infrastruktur (2018) (i 1.000 kr.)
73.151   80.224    -7.073  
3. Undervisning og kultur (2018) (i 1.000 kr.)
669.195   627.022    +42.173  
4. Sundhedsområdet (2018) (i 1.000 kr.)
325.861   283.698    +42.163  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) (i 1.000 kr.)
1.828.770   1.815.259    +13.511  
6. Fællesudgifter og administration (2018) (i 1.000 kr.)
427.299   326.870    +100.429  
I alt hovedkonto 0-6 (2018) (i 1.000 kr.)
3.453.383   3.165.862    +287.521  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) (Kr.)
59.366   39.534    +19.832  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
10.631   5.871    +4.760  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) (Kr.)
3.775   891    +2.884  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) (Kr.)
-12.632   16.013    -28.645  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) (Kr.)
2.802   5.026    -2.224  
Anden finansiering pr. indb. (2019) (Kr.)
-497   -564    +67  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) (Kr.)
1.031   106    +925  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2019) (Kr.)
61.672   62.222    -550  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) (Kr.)
2.512   2.494    +18  
Serviceudgifter pr. indb. (2019) (Kr.)
47.861   42.765    +5.096  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.817    +181  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) (Kr.)
1.389   1.541    -152  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) (Kr.)
1.621   1.470    +151  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) (Kr.)
8.671   5.977    +2.694  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
6.874   15.333    -8.459  
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger pr. 1/1 pr. indb. (Udgået) (2018) (Kr.)
3.424   6.645    -3.221  
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) (Kr.)
5.454   2.027    +3.427  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) (Kr.)
10.989   5.409    +5.580  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune