Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   20.403    +35.387  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,3    +1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2019)
267   70    +197  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   394    +281  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   22,5    +0,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   29,2    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   66.790    -8.183  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   45.066    +4.263  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   12.569    -7.381  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.436    +562  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   69.409    -4.863  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   393    +2.913  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   302    +687  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   5.317    +1.162  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   486    +1.254  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   1.468    +4.798  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   358    +8.166  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   65    +1.221  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   18    +1.138  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   184    +683  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2018)
1.934   362    +1.572  
Venteliste - musikskole (2018)
424   18    +406  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   22    +8  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   2.003    -729  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   1.409    +376  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune