Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   50.129    +5.661  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,2    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2019)
9   20    -11  
Antal normalklasser (2019)
267   247    +20  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2019)
675   254    +421  
Gennemsnitlig klassekvotient (2019)
22,7   20,5    +2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
12,8   8,6    +4,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2018) (Kr.)
58.607   74.753    -16.146  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
49.329   58.703    -9.374  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
5.188   5.553    -365  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) (Kr.)
8.998   8.817    +181  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2019) (Kr.)
64.546   66.978    -2.432  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2018)
3.306   1.052    +2.254  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2018)
989   839    +150  
Erhvervsfaglige uddannelserr (2018)
6.479   13.581    -7.102  
Korte videregående uddannelser (2018)
1.740   1.616    +124  
Mellemlange videregående uddannelser (2018)
6.266   4.421    +1.845  
Lange videregående uddannelser (2018)
8.524   1.098    +7.426  
Bacheloruddannelser (2018)
1.286   203    +1.083  
Forskeruddannelser (2018)
1.156   67    +1.089  
Uoplyst uddannelse (2018)
867   398    +469  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2018)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2018)
1.934   1.070    +864  
Venteliste - musikskole (2018)
424   15    +409  
Elever på musikalsk grundkursus (2018)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2018)
30   28    +2  
Deltagerbetaling forskole (2018) (Kr.)
1.274   1.388    -114  
Deltagerbetaling sammenspil (2018) (Kr.)
1.785   178    +1.607  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune