Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredensborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.865    +15.349  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,2    -3,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.213   8.801    +1.412  
Førtidspensionister i alt (2020)
1.021   1.256    -235  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
5,8   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
25,0   17,8    +7,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
44,5   28,8    +15,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2018)
9,4   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
128   114    +14  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
18   49    -31  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) (Kr.)
57.044   40.903    +16.141  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) (Kr.)
20.028   19.704    +324  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
40,0   40,3    -0,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,3   3,3    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,9   3,0    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
3,7   4,0    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
1,2   0,6    +0,6  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
2.392   2.137    +255  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.825   1.968    +857  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
573,2   104,2    +469,0  
Modtagere af genoptræning (2019)
210,4   94,0    +116,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
327,1   9,4    +317,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
35,7   0,8    +34,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune