Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   49.961    +6.253  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   44.997    +2.707  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   45.682    +4.598  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.279    +1.655  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   501    -3  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   355    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,8    +26,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   40    +1.409  
Areal (km2) (2020)
39   1.240    -1.201  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,5    +0,9  
Antal levendefødte (2019)
478   517    -39  
Antal døde (2019)
557   495    +62  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   49.643    +6.917  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   49.662    +7.533  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   49.667    +8.705  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   218.754    +103.792  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   241.770    +116.740  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   195.309    +93.980  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   301.908    +148.392  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   340.417    +179.785  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.681    +122.980  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   779    -7  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,2    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   79    +50  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   43,7    -2,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.104    +286  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.525    +1.381  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   28.974    +4.854  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.358    -268  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,1    +1,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,0    +2,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   22,7    -3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.598    +457  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.042    +386  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.204    +994  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.495    +457  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.098    +855  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.649    +412  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.271    -47  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.577    +181  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.372    +130  
Kvinder 90+ år (2020)
619   320    +299  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.724    +439  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.243    +574  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.556    +1.473  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.692    +200  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.150    +487  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.766    -69  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.355    -411  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.652    -395  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.038    -221  
Mænd 90+ år (2020)
211   159    +52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   24.626    +4.124  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   25.335    +2.129  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.611    +3.870  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.730    +1.816  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   10.277    -626  
Registreret partnerskab (2020)
15   11    +4  
Samlevende par (2020)
1.128   1.213    -85  
Samboende par (2020)
1.645   1.557    +88  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   42.628    -4.245  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.333    +10.498  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.216    -1.176  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.463    +1.705  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.195    +2.318  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune