Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.989    +33.225  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   13.484    +34.220  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   17.838    +32.442  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   5.151    +783  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   748    -250  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   1.493    -935  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,6    +2,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   868    +581  
Areal (km2) (2020)
39   27    +12  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2019)
478   282    +196  
Antal døde (2019)
557   181    +376  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   23.727    +32.833  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   24.402    +32.793  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   25.245    +33.127  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   205.800    +116.746  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   216.543    +141.967  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   195.240    +94.049  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   283.592    +166.708  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   304.987    +215.215  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.561    +123.100  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   678    +94  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   6,1    -3,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   147    -18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,3    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   39,3    +2,4  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.738    +1.652  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   3.061    +4.845  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   14.438    +19.390  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   3.752    +7.338  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,6    -1,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   62,8    -2,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   16,3    +3,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.378    +1.677  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.368    +2.060  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.592    +1.606  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.558    +1.394  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.488    +2.465  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.546    +2.515  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.114    +2.110  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.087    +1.671  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   331    +1.171  
Kvinder 90+ år (2020)
619   58    +561  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.468    +1.695  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.418    +2.399  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.559    +2.470  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.647    +1.245  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.564    +2.073  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.519    +2.178  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.054    +1.890  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   968    +1.289  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   247    +570  
Mænd 90+ år (2020)
211   25    +186  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   11.520    +17.230  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   11.469    +15.995  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.358    +6.123  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.030    +4.516  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.198    +5.453  
Registreret partnerskab (2020)
15   16    -1  
Samlevende par (2020)
1.128   470    +658  
Samboende par (2020)
1.645   531    +1.114  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   10.362    +28.021  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   12.627    +5.204  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.266    +1.774  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.872    +2.296  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.671    +2.842  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune