Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ishøj Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Ishøj   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   22.946    +32.844  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   13.912    +33.490  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   17.953    +32.077  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.993    +767  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   738    -237  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   1.438    -907  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,6    +2,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   866    +572  
Areal (km2) (2019)
39   27    +12  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,0    +2,4  
Antal levendefødte (2018)
479   270    +209  
Antal døde (2018)
561   191    +370  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   23.165    +32.664  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   24.155    +31.939  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   24.992    +31.654  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   26.044    +31.680  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   200.961    +112.607  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   212.362    +140.788  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   189.658    +87.392  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   283.592    +166.708  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   304.987    +215.215  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   262.561    +123.100  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   711    +66  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   6,5    -3,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   147    -18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,3    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   39,0    +2,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.751    +1.652  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.094    +4.744  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   14.414    +19.181  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   3.687    +7.267  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,6    -1,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,5    +0,5  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   62,8    -2,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   16,1    +3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.428    +1.626  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.363    +2.009  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.595    +1.574  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.529    +1.432  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.530    +2.433  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.529    +2.472  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.125    +2.075  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.043    +1.664  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   311    +1.213  
Kvinder 90+ år (2019)
641   57    +584  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.468    +1.724  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.438    +2.286  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.606    +2.356  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.583    +1.288  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.563    +2.100  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.507    +2.195  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.068    +1.817  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   948    +1.252  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   229    +561  
Mænd 90+ år (2019)
209   26    +183  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   11.510    +17.082  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   11.436    +15.762  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.957    +4.531  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.957    +4.531  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.223    +5.380  
Registreret partnerskab (2019)
17   17    +0  
Samlevende par (2019)
1.076   462    +614  
Samboende par (2019)
1.614   517    +1.097  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   10.639    +27.747  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   12.307    +5.097  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   2    +4  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.478    +1.559  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.991    +2.325  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.663    +2.828  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune